Faydaları
tTMU/rTMS Tedavisinin avantajları

tTMU/rTMS terapisi gören hastaların cevaplılık oranı (KANADA Mind Care Centres tablosu)

 1. MindCare Merkezleri klinik bazda 300’ün üzerinde hastaya tTMU/rTMS terapisi uyguladı.
 2. Hastaların üçte ikisinden fazlasının tTMU/rTMS tedavisine anlamlı olarak cevap verdiği klinik verilerle ortaya kondu.
 3. Tipik olarak "cevap verenlerin" depresyon semptomlarında en az % 75’lik bir azalma elde edildi.
 4. MindCare Merkezlerinin Cevap İstatistiği
 5. Cevap vermeyenler % 32.6
 6. Cevap verenler % 62.4
 7. Bilinmeyen % 5.1
 8. Beck Depresyon Envanteri, Hamilton-7 İndeksi, Hamilton-Anksiyete Ölçeği ve Hasta Geribildirimi yoluyla tespit edildi.

tTMU/rTMS Tedavisinin Etkililiğini Destekleyen Tıp Dergilerindeki Hakemli Makaleler

 1. Çift-Kör, Plasebo-Kontrollü Çalışmada Hastaların % 61’inin tTMU Tedavisine Cevap Verdiği Saptandı- D. Rossini ve ark., 2005
 2. tTMU/rTMS Tedavisine Cevap veren Hastalar
 3. Zaman İçerisinde HAM-D Skorundaki Düşüş
 4. Ham-D Ortalama Skorları
 5. Haftalar
 6. Plasebo
 7. tTMU/rTMS
Fayda Süresi