Hastalık Durumları

Nöropsikiyatrik hastalıklar, çok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. tTMU'nun, bölgesel kortikal etkinliği selektif olarak azaltma veya arttırma gücü vardır, bu sayede aşırı veya yetersiz uyarılmış beyin bölgeleri normal işlev düzeyine kavuşur. Ayrıca, nöropsikiyatrik hastalıklar çoğu kez nörotransmitter ve neroendokrin sistemlerindeki değişikliklerle ilişkilendirilir. tTMU bunların her ikisini de değiştirebilir. Tekrarlanan Transkraniyal Manyetik Uyarım tedavisinin betin işlevini değiştirebilme gücü, nöral devrelerdeki disfonksiyonel bir davranış bozukluğunda, sınırsız potansiyeli olan, etkili bir tedavi opsiyonu oluşturur. Tüm dünyada, tTMU tedavisinden ileri seviyede fayda temin etmeyi hedefleyen çeşitli araştırma girişimleri devam etmektedir. tTMU tedavisinin potansiyel faydaları henüz tam anlamıyla keşfedilmemiştir.

NPİSTANBUL'da bu tedavinin bugüne kadar aşağıdaki hastalık durumlarına sahip kişilere tedaviye dirençli durumlarda uygulanması düşünülmüştür.

NOT: KANADA'da tedaviye dirençli olmayan olgularda ilk seçenek olarak kullanılabilimektedir. Ancak NPİSTANBUL diğer tedavilere dirençli olgularda uygulamaktadır.