Psikiyatri'de TMU/rTMS Vakaları

VAKA #1:
M.C.
43 yaşında bayan hasta, 2 yıl önce 10 yıldır devam eden bulaş obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları ile başvurdu. Son 6 yılında  etkin dozlarda antidepresan ve antipsikotik tedavileri tek ya da kombine kullanmasına karşın çok az faydalanan hasta " keşke kanser olsaydım" deyişiyle merkezimize başvurdu. Lustral 200 mg/gün, faverin 200 mg/gün, risperdal 2mg/gün ilaç tedavisine ek olarak 10 seans hergün, 5 seans günaşırı, haftada bir seans olarak 5 seans  TMU/rTMS uygulandı. Toplam 20 seans TMU/rTMS ve ilaç tedavisi sonucunda hastanın obsesyonlarında %80 azalma olduğu izlendi. Takipleri sırasında 2 yıldır tam remisyonda devam ettiğinden ilaç tedavisi azaltılmaya başlanmıştır. Hastaya psikoterapi uygulanmamıştır.
Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır

VAKA #2:
E.G.
41 yaşında bayan hasta 2 ay önce psikiyatrik değerlendirme sonucunda distimik bozukluk/ double depresyon tanısı ile takibe alındı. 10 yıllık hastalık öyküsü olan hastanın çeşitli antidepresanlar, duygudurum düzenleyici kullandığı, 2 yıl önce EKT uygulandığı öğrenildi. EKT den fayda gördüğünü ileten hastanın devam eden ilaç tedavilerinden az faydalandığı bilgisi alındı. İlaç tedavisi zyprexa 5mg/gün,Aurorix 300 mg/gün,Citol 80 mg/gün, rivotril 1mg/gün olarak düzenlendi. 15 seans hergün uygulanan TMU/rTMS ardından %70-80 faydalanma olduğunu belirten hastanın halen tekrarlayan depresyonu gözlenmedi. Distimik şikayetler azalmış olarak halen izlenmektedir.
Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır

VAKA #3:
H.G., 29 yaşında, erkek,  Mersin.
"Halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, başağrısı, sinirlilik, korku, sıkıntı, sürekli yatma isteği" şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 6 yıldır depresif şikayetleri olan ve yılda 2-3 kez depresif dönemleri tekrarlayan hasta son 45 gündür sürekli yatıyor, işine gidemiyor ve kendini "ölü gibi" hissediyordu.

"Unipolar depresyon" tanısı ile hastaya Prozac 80 mg/gün, Desyrel 100 mg/gün, Arcalion 1x2, Nuritrex B12 1x1(günaşırı) başlandı ve TMU/rTMS(15 seans) planlandı. TMU/rTMS sonrası remisyona giren hastada 2 ay sonra hipomanik şift (duygulanımı neşe yönünde hafif artmış) gelişti.
Uzm. Dr. Hasan Basri İzgi

VAKA #4:
O.N. 63 yaşında, kadın, İstanbul.
"Sıkıntı, keyifsizlik, karamsarlık, dikkat dağınıklığı, ölme isteği" şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 1 hafta önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan hastanın 4 aydır depresif şikayetleri yoğundu. Hastaneden 3 gün önce taburcu olmuştu. Yoğun sıkıntısı olan hastaya "Majör Depresyon" tanısı ile Lustral 100 mg/gün, Rivotril tb 2.5 mg/gün, Nuritrex B12 1x1(günaşırı) başlandı ve TMU/rTMS -15 seans planlandı. 5. seansın sonunda hastada "Hipomanik şift"gelişti ve antidepresan azaltılıp TMU/rTMS'ya devam edildi. 15 seansın sonunda yapılan değerlendirmede hasta kısmen hipomanikti (duygulanımı neşe yönünde hafif artmış haldeydi).

Uzm. Dr. Hasan Basri İzgi

VAKA #5
NK, 44 yaşında, kadın, evli, çalışmıyor. Kliniğimize "çok el yıkama, ruhsal sıkıntı, aşırı derecede ev temizliğiyle uğraşma" yakınmalarıyla başvurdu. 13 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk teşhisiyle tedavi alıyordu. Son 10 yıldır kesintisiz ilaç kullanmasına karşın hastalık belirtilerinde düzelme olmamıştı. Muayenede ellerinde ve dirsek üzerine çıkacak şekilde her iki kolda aşırı yıkanmaya bağlı cilt tahrişi (dermatit) belirgindi ve bu tahriş bir yıldır mevcuttu. Hasta ruhsal açıdan ölümü düşünecek kadar depresifti. Hastaya tablonun ağırlığı ve ilaç tedavisine dirençli olması nedeniyle ilaçlarının yanı sıra TMU/rTMS uygulanması da planlandı ve 15 seans uygulandı. TMU/rTMS sonrası fotoğraflarda da görüldüğü gibi temizlik takıntılarında ve beraberinde cilt tahrişinde azalma gözlendi. Hastanın ilaç tedavisine devam edildi ve üç ay sonunda takıntılarında ve buna paralel olarak depresif ruh halinde belirgin  düzelme gözlendi.
Uzm. Dr. Semra Kaya Baripoğlu

VAKA #6
GS, 22 yaşında, kadın, üniversite öğrencisi. Kliniğimize "olumsuz düşünme, sürekli mutsuz hissetme, sorunları fazlaca büyütme" yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın bu durumu altı yıldır devam ediyordu. Hastanın sosyal ve akademik yaşamını son derece olumsuz etkilemişti. Uzun süre ilaç ve psikoterapi ile tedavi görmesine karşın, hastalıkta düzelme olmamıştı. Hastaya on beş seans TMU/rTMS uygulandı. Tedavinin bitiminde, hastanın depresif belirtilerinde belirgin bir azalma gözlendi. Artık hayata daha bağlı hissediyordu.

Uzm. Dr. Semra KAYA BARİPOĞLU

VAKA #7
24 yaşında bayan hasta. Hastanemize 6 yıldır kaş, kirpik kopartma, çocukluğundan beri tırnak yeme şikayeti ile başvurdu. Hiç kaşı ve kirpiği olmadığından hasta takma kirpik takmış ve kaşlarınıda boyamıştı. Ayrıca 3 yıl önce depresif şikayetleri nedeniyle intihar girişimi bulunmaktaydı.
Trikotillomani + Anksiete bozukluğu tanısı  ile hastaya uygun ilaç tedavisi ile birlikte 15 seans TMU/rTMS uygulandı. 15 gün sonraki kontrol muayenesinde hiç kaş kirpik yolmadığı, tırnak yemesinin önemli ölçüde azaldığı hastanın kendisini oldukça rahat hissettiği gözlemlendi.

Uzm. Dr. Öznur Ateş

VAKA #8
25 yaşında bayan hasta. 3 yıldır süren çok yoğun hüzün, endişe, huzursuzluk, çabuk öfkelenme özellikle sabahları çok gergin olma gibi şikayetlerle başvurdu. Bu şikayetler son 3-4 aydır dahada artmış ve işlevselliğinide bozmuştu. Antidepresan tedavi yanında 15 seans TMU/rTMS uygulanan hasta 15 gün sonra yapılan değerlendirmesinde, kendisini oldukça iyi hissettiğini, şikayetlerinde önemli ölçüde azalma olduğunu, hayata artık umutla bakabildiğini belirtti.

Uzm. Dr. Öznur Ateş

VAKA #9
47 yaşındaki kadın hasta, tahammülsüzlük, kolay sinirlenme, sinirlenince çevresindekileri incitme (duygusal anlamda), yakınında ne varsa vurup, kırma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Aynı zamanda, uzun süredir hayattan zevk alamadığını, ilgi-istek kaybı olduğunu, uyku sorunu yaşadığını da belirtti.
Hastaya ilaç tedavisi ile birlikte 15 seans TMU/rTMS tedavisi uygulandı. TMU/rTMS seansları sonrasında, hasta belirtilerinde belirgin iyileşme olduğunu dile getirdi. Sinirliliğinin dikkat çekecek derecede azaldığını, çocuklarını eskisi kadar incitmediğini, olaylara daha ılımlı yaklaştığını ifade etti. Hayata daha olumlu baktığını ve yaşamın zevkine vardığını söyledi. Klinik tablosunda belirgin iyileşme olan hastanın ilaç tedavisine devamı planlandı.

Uzm. Dr. Hüseyin BULUT

VAKA #10
19 yaşında erkek hasta, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, sinirlilik ve ev içerisinde sürekli tartışma şikayetleri ile başvurdu. ÖSS sınavına hazırlık için dershaneye gittiğini; ancak dersleri dinleyemediğini, katılımının olmadığını belirtti.
Hastaya 15 seans TMU/rTMS tedavisi, ilaç tedavisi ile birlikte uygulandı. 15 gün sonrasında hasta, belirgin şekilde kendisini iyi hissettiğini anlattı. Günlük görüşmelerde olaylara yaklaşım tarzının değiştiğini, insanları anlamaya çalıştığını,’boş yere’ sinirlenmiş olduğunu belirtti. Aynı zamanda, dikkatinin daha iyi olduğunu, dershaneye devam edecek gücü yeniden bulduğunu belirtti. Takipte ilaç tedavisine devam önerildi.

Uzm. Dr. Hüseyin BULUT