TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM TEDAVİSİ (TMU) Protokolü

1. TMLU yeni nöropsikiyatrik tedavi tekniklerinden birisidir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda hekimin istediği ile uygular.
2. Seanslara başlamadan önce ilk seansta hastanın tansiyon ve nabzı ölçülür, QEEG çekilip çekilmediği kontrol edilir, kayıtlara işlenir, gerekli belgeler verilir imzalatılır.
3. Nadir de olsa epilepsi nöbet riski olduğu için ambu cihazı dahil gerekli önemler alınır.
4. Seansın başlangıcında hekimiin hangi hemisfer, hangi frekans ve kaç atım (puls) uyarı verileceğine dair talimatı alınır.
5. İlk seansta treshold'u belirlemek için sol paryetele uyarı verilir, Sağ kolda kasılma alındığında %10 fazlası ile 'power' ayarlaması yapılır. Hekim isterse bu ayarlamaları
değiştirir.
6. Hastanın başına hijyenik amaçlı tek kullanımlık bere takılır.
7. Belirlenen bölgeye göz ve kulak korunarak uyarı verilir.
S. Tedavi süresince hasla yalnız bırakılmaz. Tedaviyi hekim ve/veya eğitimli sağlık personeli yapabilir.
9. Tedavi öncesi hasta ve yakınlarına bilgilendirilmiş "Uygunluk onay formu" verilir ve okuduğuna dair imza alınır.
10. Hekim TMU tedavisi île ilgili beklenen fayda ve muhtemel risklerle ilgili tedavi öncesi bilgilendirmeyi yapmak zorundadır,
11. Seans bittikten sunum daha sonraki oturumların planlanması hasta veya yakınlarına verilir.
12. TMU ilaç tedavisi ile birlikte kullanılabilir.
13. Gebelerde ve emzirenlerde kullanılabilir, vücut pili olanlarda 60 cm mesafe önerilir.
14. Toplam seanslar bittikten sonra 12 saat önceden ilaç kesilerek 2. QEEG çekilir. Bu QEEG birinci çekimin devamı niteliğindedir ( Hastaya fınansal olarak yansıtılmaz).
15. Seanslar bittiğinde ve QEEG çekildikten sonra hekim tedavi sonucunu değerlendirir.

NOT: Bu protokol hekimlere ve sağlık personeline yöneliktir.