Psikiyatri'de TMU Vakaları

VAKA #1:
M.C.
43 yaşında bayan hasta, 2 yıl önce 10 yıldır devam eden bulaş obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları ile başvurdu. Son 6 yılında  etkin dozlarda antidepresan ve antipsikotik tedavileri tek ya da kombine kullanmasına karşın çok az faydalanan hasta “ keşke kanser olsaydım,, deyişiyle merkezimize başvurdu. Lustral 200 mg/gün, faverin 200 mg/gün, risperdal 2mg/gün ilaç tedavisine ek olarak 10 seans hergün, 5 seans günaşırı, haftada bir seans olarak 5 seans  TMU uygulandı. Toplam 20 seans TMU ve ilaç tedavisi sonucunda hastanın obsesyonlarında %80 azalma olduğu izlendi. Takipleri sırasında 2 yıldır tam remisyonda devam ettiğinden ilaç tedavisi azaltılmaya başlanmıştır. Hastaya psikoterapi uygulanmamıştır.
Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır

VAKA #2:
E.G.
41 yaşında bayan hasta 2 ay önce psikiyatrik değerlendirme sonucunda distimik bozukluk/ double depresyon tanısı ile takibe alındı. 10 yıllık hastalık öyküsü olan hastanın çeşitli antidepresanlar, duygudurum düzenleyici kullandığı, 2 yıl önce EKT uygulandığı öğrenildi. EKT den fayda gördüğünü ileten hastanın devam eden ilaç tedavilerinden az faydalandığı bilgisi alındı. İlaç tedavisi zyprexa 5mg/gün,Aurorix 300 mg/gün,Citol 80 mg/gün, rivotril 1mg/gün olarak düzenlendi. 15 seans hergün uygulanan TMU ardından %70-80 faydalanma olduğunu belirten hastanın halen tekrarlayan depresyonu gözlenmedi. Distimik şikayetler azalmış olarak halen izlenmektedir.
Uzm. Dr. Funda Güdücü Sağır

VAKA #3:
45 yaşında kadın hasta.
14 yıldır var olan temizlik takıntıları, yıkanan eşyaların temiz olup olmadığını defalarca kontrol etme. Son 1 yıldır eklenen mutsuzluk, karamsarlık, düşünememe, ağlama, halsizlik. Çok sayıda antidepresan ilaç kullanmış, yereli düzelme olmamış.
İlaç tedavisi ile birlikte 15 seans sol taraflı 25 Hertz TMU uygulandı. 15 gün sonra yapılan değerlendirmesinde başındaki uyuşma ve baş ağrısı belirgin azalmış, uykusu düzelmiş, sık ağlama yakınması ortadan kalkmıştı. Uzun zamandır ilk defa rahat düşünebildiğini, okuduğunu anlayabildiğini belirtiyordu. Temizlik ve kontrol etme takıntılarında %70 düzelme olmuştu. Eşi ve çocukları ile daha rahat iletişim kurduğunu, mutlu hissettiğini belirtiyordu. TMU tedavisi sonlandırıldı, ilaç tedavisine devam etmekte.
Uzm. Dr. Gökben Hızlı
VAKA #4:
38. yaşında kadın hasta. 10 yıldır devam eden baş ağrısı, baş dönmesi, mutsuzluk, gerginlik, sık ağlama yakınmaları var. 10 yıllık süreçte günlük iyilik halleri olabiliyor ancak 1 ay süreyle iyi hissettiği dönem yok.  Son 2 yıldır şikâyetleri artmış. Uykusu bozuk. Son 1 yılda iştahsızlık ve 7-8 kilo kaybı var. Halsizlik sebebiyle iş güç yapamıyor. Suçluluk duyguları var. Giderek artan bir unutkanlık tarif ediyor. İntiharı planladığı oluyor ancak geçmişte intihara kalkıştığı olmamış. Daha önce yeterli doz ve süre antidepresan kullanımından kısmi fayda görmüş, kısa sürede yakınmaları tekrarlamış.
Antidepresan tedavi ile birlikte 15 seans sol taraflı 25 Hertz TMU uygulandı. 15 gün sonra yapılan değerlendirmesinde halsizlik belirgin azalmış, iştahı açılmış, uykusu düzelmiş, sık ağlama yakınması ortadan kalkmıştı. Ev işi yapma ve sosyal ilişkilerine devam etme arzusu tekrar belirmişti. TMU tedavisi sonlandırıldı, ilaç tedavisine devam etmekte.

Uzm. Dr. Gökben Hızlı

VAKA #5:
H.G., 29 yaşında, erkek,  Mersin.
"Halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, başağrısı, sinirlilik, korku, sıkıntı, sürekli yatma isteği" şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 6 yıldır depresif şikayetleri olan ve yılda 2-3 kez depresif dönemleri tekrarlayan hasta son 45 gündür sürekli yatıyor, işine gidemiyor ve kendini "ölü gibi" hissediyordu.

"Unipolar depresyon" tanısı ile hastaya Prozac 80 mg/gün, Desyrel 100 mg/gün, Arcalion 1x2, Nuritrex B12 1x1(günaşırı) başlandı ve TMU(15 seans) planlandı. TMU sonrası remisyona giren hastada 2 ay sonra hipomanik şift (duygulanımı neşe yönünde hafif artmış) gelişti.
Uzm. Dr. Hasan Basri İzgi

VAKA #6:
O.N. 63 yaşında, kadın, İstanbul.
"Sıkıntı, keyifsizlik, karamsarlık, dikkat dağınıklığı, ölme isteği" şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. 1 hafta önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan hastanın 4 aydır depresif şikayetleri yoğundu. Hastaneden 3 gün önce taburcu olmuştu. Yoğun sıkıntısı olan hastaya "Majör Depresyon" tanısı ile Lustral 100 mg/gün, Rivotril tb 2.5 mg/gün, Nuritrex B12 1x1(günaşırı) başlandı ve TMU -15 seans planlandı. 5. seansın sonunda hastada "Hipomanik şift"gelişti ve antidepresan azaltılıp TMU'ya devam edildi. 15 seansın sonunda yapılan değerlendirmede hasta kısmen hipomanikti (duygulanımı neşe yönünde hafif artmış haldeydi).

Uzm. Dr. Hasan Basri İzgi

VAKA #7
NK, 44 yaşında, kadın, evli, çalışmıyor. Kliniğimize "çok el yıkama, ruhsal sıkıntı, aşırı derecede ev temizliğiyle uğraşma" yakınmalarıyla başvurdu. 13 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk teşhisiyle tedavi alıyordu. Son 10 yıldır kesintisiz ilaç kullanmasına karşın hastalık belirtilerinde düzelme olmamıştı. Muayenede ellerinde ve dirsek üzerine çıkacak şekilde her iki kolda aşırı yıkanmaya bağlı cilt tahrişi (dermatit) belirgindi ve bu tahriş bir yıldır mevcuttu. Hasta ruhsal açıdan ölümü düşünecek kadar depresifti. Hastaya tablonun ağırlığı ve ilaç tedavisine dirençli olması nedeniyle ilaçlarının yanı sıra TMU uygulanması da planlandı ve 15 seans uygulandı. TMU sonrası fotoğraflarda da görüldüğü gibi temizlik takıntılarında ve beraberinde cilt tahrişinde azalma gözlendi. Hastanın ilaç tedavisine devam edildi ve üç ay sonunda takıntılarında ve buna paralel olarak depresif ruh halinde belirgin  düzelme gözlendi.
Uzm. Dr. Semra Kaya Baripoğlu

VAKA #8
GS, 22 yaşında, kadın, üniversite öğrencisi. Kliniğimize "olumsuz düşünme, sürekli mutsuz hissetme, sorunları fazlaca büyütme" yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın bu durumu altı yıldır devam ediyordu. Hastanın sosyal ve akademik yaşamını son derece olumsuz etkilemişti. Uzun süre ilaç ve psikoterapi ile tedavi görmesine karşın, hastalıkta düzelme olmamıştı. Hastaya on beş seans TMU uygulandı. Tedavinin bitiminde, hastanın depresif belirtilerinde belirgin bir azalma gözlendi. Artık hayata daha bağlı hissediyordu.

Uzm. Dr. Semra KAYA BARİPOĞLU

VAKA #9
24 yaşında bayan hasta. Hastanemize 6 yıldır kaş, kirpik kopartma, çocukluğundan beri tırnak yeme şikayeti ile başvurdu. Hiç kaşı ve kirpiği olmadığından hasta takma kirpik takmış ve kaşlarınıda boyamıştı. Ayrıca 3 yıl önce depresif şikayetleri nedeniyle intihar girişimi bulunmaktaydı.
Trikotillomani + Anksiete bozukluğu tanısı  ile hastaya uygun ilaç tedavisi ile birlikte 15 seans TMU uygulandı. 15 gün sonraki kontrol muayenesinde hiç kaş kirpik yolmadığı, tırnak yemesinin önemli ölçüde azaldığı hastanın kendisini oldukça rahat hissettiği gözlemlendi.

Uzm. Dr. Öznur Ateş

VAKA #10
25 yaşında bayan hasta. 3 yıldır süren çok yoğun hüzün, endişe, huzursuzluk, çabuk öfkelenme özellikle sabahları çok gergin olma gibi şikayetlerle başvurdu. Bu şikayetler son 3-4 aydır dahada artmış ve işlevselliğinide bozmuştu. Antidepresan tedavi yanında 15 seans TMU uygulanan hasta 15 gün sonra yapılan değerlendirmesinde, kendisini oldukça iyi hissettiğini, şikayetlerinde önemli ölçüde azalma olduğunu, hayata artık umutla bakabildiğini belirtti.

Uzm. Dr. Öznur ATEŞ